Menu
  • En-Bg

Превантивната поддръжка, редовните проверки, обучението на служителите и стриктните процедури гарантират ненадминато качество в

За да поддържаме града и да предлагаме безупречно обслужване, ние сме безкомпромисни по отношение на чистотата и функционалността на нашите улични конструкции, независимо къде се монтират.

Техническите ни екипи са неразделна част от нашия бизнес и получават стриктно обучение. През 2015 г., те представляват повече от половината от персонала ни.

За да отговорим на нашите стандарти, които са най-високите в индустрията, ние предоставяме сами всички услуги по поддръжка и обслужване. Измиването на автобусна спирка с минимално количество вода или замяната на стъклена рамка за няколко минути изисква реален опит.