Menu
  • En-Bg
 COVID-19

 

В периода 21.03-21.06.2022 г. Джей Си Деко Имидж АД изпълнява проект
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19


Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и бюджета на Р България по Процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.


Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7 500,00 лв. национално съфинансиране.

 
Бенефициент: Джей Си Деко Имидж АД
 
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв.
европейско и  7 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 21.03.2022г.
Край: 21.06.2022г

Published in България