Menu
  • Bg-En

 

SMART часовници КОИТО ГАРАНТИРАТ включване и изключване на осветлението на нашите конструкции в зависимост от денонощния цикъл

ЕНЕРГИЯ. Намаляване на нашето въздействие.

Ние разработихме няколко метода, за да ограничим потреблението на енергия. За нашите нови конструкции ние използваме LED осветление, както и постепенно подменяме осветлението с LED в по-старите конструкции. Също така ние се стремим да намалим потреблението на гориво чрез подновяване на автомобилния парк и обучение на нашите служители в екологичното шофиране

 

 

100% от хартията КОЯТО ИЗПОЛЗВАме ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПЛАКАТИТЕ, Е FSCE СЕРТИФИЦИРАНА И СЕ РЕЦИКЛИРА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА. Действаме на всички фронтове.

Намаляване на количеството вода, използвана за почистване на уличните конструкции, използване на FSC и PEFC сертифицирана хартия от устойчиво управлявани гори, използване на растителни мастила за печат, рециклиране на PVC билбордове и рециклиране на нашите отпадъци – нашата грижа за околната среда е във всичко, което правим. Същото важи и за нашите улични конструкции: отговорно избиране на материалите, оптимизиране на използването на суровините като ресурси по време на производството, обновяване на някои улични конструкции за повторна употреба и намаляване на генерираните отпадъци.

 

 

ИКОНОМИКА. Местно участие на пазара. Местен работодател.

Ние се стремим да работим на местно ниво, да бъдем по-близо до нашите партньори, независимо дали става въпрос за градове, транспортни власти или търговски центрове. По този начин допринасяме за местната икономика, като създаваме стабилни работни места във всяка страна: през 2015 г. 97% от нашите служители са на постоянни трудови договори. Като популяризираме местните рекламодатели, ние също така участваме на пазара на местната икономика.

 

 

100% от служителите СА ОБУЧЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАШАТА СТРИКТНА КОРПОРАТИВНА ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

БЕЗОПАСНОСТ. Ние сме стриктни. Ние винаги сме една крачка напред.

Средата, в която са инсталирани нашите улични конструкции, налага изключително строги изисквания по отношение на безопасността както за нашите екипи, така и за хората. От работата на височина, до пътната безопасност и електрическата безопасност, приоритет на Групата е условията на работа на нашите екипи непрекъснато да се подобряват и да се гарантира безопасността на всички участващи страни.