Menu
  • Bg-En

Цели

Ролята, която външната реклама изпълнява в рекламната кампания
Към какви резултати е ориентирана Вашата кампания - дългосрочни (имиджова реклама) или краткосрочни (промотиране и увеличение на продажбите)?
Какви общи резултати по отношение на покритие и честотата се очакват.

 

Публика

Определянето на точна целева група ще помогне при избора на подходящия формат или комбинация от формати, както и  за вас и избора на точните локации.

 

Планиране

Bus Shelter in Sofia

Познавайки посланието на Вашата кампания, ние избираме подходящи местоположенията (дългосрочна или краткосрочна видимост)
Големият избор на локации ни помага да направим всяка кампания адаптирана към вашите нужди.

 

Стартиране на рекламната кампания

Bus Shelter in Sofia

След като кампания Ви бъде стартирана, екипът ни за поддръжка ще се погрижи рекламните средства да изглеждат безупречно.
Ние ще реагираме в случай на проблеми и можем бързо да сменим плакати, ако е необходимо.

 

Обратна връзка

Ние правим и изпращаме снимки от Вашата рекламна кампания.