Бенефициент: ИМИДЖ АД
 
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв.
европейско и   1 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.


Бенефициент: Нешънъл Билборд Нетуорк ООД
 
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв.
европейско и   1 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.