Menu
  • Bg-En
  • 11 града общини

  • 1200 страни 493 локации

  • 30 служители

НАШАТА МИСИЯ

Да обединим глобалния опит на JCDecaux с познанията за местния пазар и ноу-хауто на Image Holding.
Да установим най-високи международни стандарти за услугите, предлагани на местния пазар на външна реклама.
 

НАШАТА ВИЗИЯ

Да внесем и предоставим най-съвременните технологични иновации, дизайн и добри практики от цял свят на пазара на външна реклама в България.
Да споделим успеха със заинтересованите страни чрез предлагането на качествени услуги и съоръжения в градовете, на техните жители и посетители.
 

Научете още