Menu
  • Bg-En

СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. Мощни и гъвкави.

JCDecaux се отличава с присъствието си в градовете, транспортните системи и главните пътни артерии. Глобалното население става все повече градско и мобилно, и нашите решения стават по-ефективни с всяка изминала година. Сега сме една от най-влиятелните медийни мрежи на световно ниво и една от най-гъвкавите на местно ниво.
  • Повече от 80 държави

  • 4,033 cities

  • 1,074,113 рекламни страни

  • €3,472 m 2017 приходи

  • 13,030 служители

нашето присъсТвие. По бизнес сектори.

Нашите дейности по света: 
 

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ. Сила и растеж.

За JCDecaux 2017 година е година с рекордни приходи от  3,472 милиона евро. В медийната среда, която е все по-фрагментирана, външната реклама все повече засилва своята привлекателност и ефективност.
2016 ПРИХОДИ ПО СЕКТОРИ
2016 ПРИХОДИ ПО РЕГИОНИ
* С изключение на Франция и Великобритания

 

СЛУЖИТЕЛИ. Присъствие на местно ниво

JCDecaux присъства в повече от 80 страни. Дъщерните дружества на компанията са самостоятелно управлявани и дълбоко свързани с местната култура на страните, в които оперират. Те са ангажирани да привличат и назначават местни таланти, за да обслужват по-добре нуждите на всеки пазар. Тъй като човешките ресурси са едно от най-големите ни предимства, ние поставяме акцент върху мултидисциплинарната експертна среда. Всеки ден, по целия свят, нашите 13,040 служители, които са специализирани в 100 области, допринасят за растежа на компанията.
 

Научете още